Dierenkliniek de Haardstede
Haardstedelaan 7
1271 NK Huizen
Tel: 035-5251512

Hartruis

De dierenarts heeft een hartruis gehoord bij mijn hond, wat nu

Wat is een hartruis?

hartHet hart bestaat uit 4 delen. Een linker deel en een rechter deel, en dit bestaat weer uit een kamer en een boezem. Bij de in- en uitgangen van de kamers en boezems zijn kleppen die kunnen openen en sluiten en die ervoor zorgen dat het bloed de juiste kant op stroomt.

Normaal worden 2 tonen gehoord bij het luisteren naar het hart, en deze tonen zijn het sluiten van de kleppen als het hart samentrekt. Als er nu ergens sprake is van een lekkage of vernauwing is, kan het bloed de verkeerde kant opstromen of langs een vernauwing geperst worden en dit kan dan als een bijgeluid gehoord worden (een zogenaamde hartruis).

Wat betekent het dat er een hartruis gehoord wordt?

Bij het lichamelijk onderzoek heeft de dierenarts een hartruis gehoord. Hartruizen kunnen natuurlijk allerlei verschillende oorzaken hebben. Maar als er nog nooit eerder een hartruis gehoord is, wil een hartruis eigenlijk altijd zeggen bij kleinere honden dat er sprake is van een lekkende klep. Bij kleinere honden is bekend dat de hartkleppen wat onregelmatig kunnen worden, waardoor ze niet goed meer sluiten en wat bloed kunnen gaan lekken. Hierdoor kan dan een hartruis gehoord worden. Dat betekent dat een hartruis op zich niet wil zeggen dat er meteen sprake is van een hartprobleem. Er zijn heel veel dieren die jaren rondlopen met een hartruis zonder dat ze last hebben van hun hart.

De mate van de hartruis (hoe hard de ruis klinkt) zegt wat over de mate van lekkage. Als de dierenarts de hartruis hoort, zal er altijd genoteerd worden hoe erg de hartruis is. Daarnaast zal er ook altijd gekeken worden naar de snelheid van het hart en of het hart regelmatig klopt. Als de hartruis nog niet ernstig is en er sprake is van een rustige hartslag die regelmatig is, is er geen reden tot zorg.

Een hartruis bij grotere honden kan wijzen op een hartspieraandoening, zie DCM bij de hond. Bij grotere honden is dan ook altijd verstandig om verder onderzoek uit te voeren om een eventueel onderliggend hartprobleem op te sporen en tijdig met een behandeling te beginnen. Ook hartruizen bij katten zijn een reden om verder onderzoek uit te voeren.

Wat voor klachten kan mijn hond op den duur krijgen?

Een hartruis wijst dus op een lekkende klep en niet op een hartprobleem. Alleen kan er op den duur wel een hartprobleem ontstaan. Als het lek groter wordt, gaat meer bloed de verkeerde kant opstromen. Hierdoor moet het hart harden werken om voldoende bloed de goede kant op te krijgen en dit kan op een gegeven moment dus wel leiden tot hartfalen.

De verschijnselen die kunnen wijzen op een hartprobleem zijn de volgende:

Wat kunt u doen?

Als u hond een hartruis heeft is het verstandig om thuis af en toe de hartslag en de ademhaling te tellen. Als een dier een hartprobleem gaat ontwikkelen zien we vaak dat de ademhaling en de hartslag omhoog gaat. Als u merkt bij uw dier dat de ademhaling en de hartslag hoger wordt is het verstandig om een afspraak te maken voor controle.

In rust moet de ademhaling onder de 25x per minuut zijn. De hartslag wisselt per dier, maar over het algemeen zal deze in rust onder de 100-120x per minuut zijn.

Wanneer is verder onderzoek nodig?

Als uw hond nog helemaal geen klachten heeft, is in principe verder onderzoek nog niet nodig. Het is wel belangrijk dat uw hond jaarlijks gecontroleerd wordt om achteruitgang op tijd op te kunnen sporen. Meestal wordt deze controle uitgevoerd in combinatie met de jaarlijkse vaccinatie.

Als uw hond klachten begint te krijgen die wijzen op een beginnend hartprobleem of als bij de controle gevonden wordt dat de ernst van de hartruis toeneemt of de hartslag omhoog gaat is het aan te raden om verder onderzoek te doen.

Verder onderzoek bestaat over het algemeen uit het maken van een röntgenfoto om de grootte van het hart te kunnen meten en de longen te beoordelen.

Soms kan het nodig zijn dat er ander onderzoek uitgevoerd wordt, zoals het maken van een hartfilmpje (een ECG, die kan nodig zijn als uw hond een hele hoge of onregelmatig hartslag heeft), het meten van de bloeddruk (honden met een hartprobleem kunnen vaak een hoge bloeddruk ontwikkelen) of het maken van een echo (om het hart goed in beeld te krijgen en de afzonderlijke delen goed te kunnen beoordelen). Als dit nodig is, wordt dit door de dierenarts met u besproken.

Is er nog wat aan te doen?

Als uw dier in verloop van de tijd een hartprobleem ontwikkeld, wil dat niet zeggen dat uw hond niet meer geholpen kan worden. Met verschillende medicijnen kunnen hartpatiënten nog een goed kwaliteit van leven hebben.

Samenvatting

Bij het lichamelijk onderzoek van uw hond is een hartruis vastgesteld. Zolang uw hond nog geen verschijnselen van een hartprobleem vertoont, is er nog niks aan de hand. Wel is het belangrijk om alert te zijn op de verschijnselen van hartfalen, zoals hoesten en een verminderd uithoudingsvermogen. Verder is het belangrijk dat uw hond jaarlijks gecontroleerd wordt (dit gebeurt normaal altijd bij de vaccinatie) waarbij geluisterd wordt naar de ernst van de hartruis en de hartslag. Als uw hond klachten gaat krijgen, of als de dierenarts bij het lichamelijk onderzoek afwijkingen vindt, is het verstandig om verder onderzoek uit te voeren, zodat eventueel de juiste medicatie gegeven kan worden.

Categories: Aandoeningen en ziekten ( hond ), Hond

Comments are closed.