Hondenziekte

Hondenziekte is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Zoals de naam al zegt is het een ziekte voor die bij de hond voorkomt, maar fretten kunnen er ook ziek van worden. Fretten zijn er zelfs heel gevoelig voor en zullen bij een besmetting er meestal aan overlijden.

Het wordt veroorzaakt door een virus. Besmetting kan gaan via de lucht of via contact met besmette dieren. Na besmetting zal een dier binnen na 7-10 dagen ziek worden.

Hoe verloopt de ziekte?

Fretten die ziek worden beginnen meestal met slecht eten, koorts (tot 40.5 graden) en een ontsteking van de ogen en de neus. Hierdoor kan de ziekte fret traanogen krijgen, niezen en hoesten.
Na 10- 15 dagen ontwikkelt zich een ontsteking van de huid onder de kin, aan de lippen, rond de anus en in de liezen. Hierdoor ontstaat jeuk. Een opvallend kenmerk is de soms aanwezige eeltvorming aan de voetzooltjes.
Het virus is onder andere in de luchtwegen te vinden. Daardoor zijn er vaak klachten van de luchtwegen, wisselend van een niezen en een snotneus tot een ernstige longontsteking. Daarnaast wordt het afweersysteem onderdrukt waardoor en infecties kunnen optreden van bacteriën of parasieten in het maagdarmkanaal.
Daarnaast kan ook zenuwstelsel aangetast worden wat leidt tot verschijnselen zoals excitatie, overmatig speekselen, draainek, coordinatiestoornissen, spiertrillingen en toevallen.
Afhankelijk van gezondheid, de leeftijd en de virusstam zal een fretje over het algemeen binnen enkele weken overlijden aan de infectie.

Hoe kan de diagnose gesteld worden?

Bij het levende dier is de diagnose vaak lastig te stellen. Vaak is sectie nodig om voor 100% zeker te weten dat er sprake is van hondenziekte.

Is er een behandeling mogelijk?

De meeste dieren sterven na een infectie. Ingezette behandelingen geven meestal maar tijdelijk verbetering. Secundair infecties kunnen behandeld worden met onder andere antibiotica. Maar het virus zelf is niet te behandelen.

Kan een infectie voorkomen worden?

Gelukkig kunnen fretten tegen hondenziekte ingeënt worden. Ze kunnen niet met alle hondenentingen ingeënt worden.
Entstoffen op basis van hondcellijnen zijn gevaarlijk voor de fret, omdat deze entstoffen de ziekte kunnen veroorzaken bij het dier. Vaccins op basis van kippen- embryocelcultures zijn wel veilig en geven een goede afweer (bijv. Nobivac Puppy DP).

Jonge fretten worden geënt op 9 en 14 weken leeftijd. Daarna moeten ze jaarlijks ingeënt worden. Drachtige dieren kunnen zonder risico’s voor de pups geënt worden. De pups zijn daarna tijdelijk gedurende ongeveer 6- 12 weken na de geboorte beschermd.

Reacties zijn gesloten.