Tandproblemen bij de cavia

Een cavia hoort de hele dag door te eten. Als een cavia niet eet, is er iets mis en is het verstandig om met de cavia naar de dierenarts te gaan. Aangezien een cavia snel achteruitgaat als ze niet eten en hieraan ook kunnen overlijden, is het verstandig om een dierenartsbezoek niet te lang uit te stellen.

Een regelmatig voorkomende oorzaak voor het niet eten bij cavia’s zijn scheve tanden en/of kiezen. De tanden en kiezen van een cavia groeien het hele leven door. Doordat de kiezen en tanden goed op elkaar aansluiten, slijten ze af tijdens het eten. Als de kiezen en/of tanden niet meer goed aansluiten kunnen ze door gaan groeien en kan dit problemen met eten geven. Soms staan de kiezen af vanaf het doorkomen scheef. Daarnaast kan het later ontstaan door onder andere verkeerde voeding waardoor de groei van de tanden en kiezen verstoord is. Ook kunnen er enkele tanden of kiezen beschadigd raken waardoor ze niet meer goed op elkaar aan sluiten. Slecht eten door tand of kiesproblemen kan dus op alle leeftijden voorkomen.

Bij langer dan een dag niet eten komt het maagdarmkanaal van een cavia stil te liggen. Als dat gebeurd heeft een cavia speciale medicatie en dwangvoer nodig om weer op gang te komen. Als dit gebeurt door tand of kiesproblemen kan het probleem over het algemeen goed verholpen worden door tijdelijk medicatie te geven en ondertussen de kiezen en tanden weer bij te vijlen en knippen. Aangezien tanden en kiezen blijven groeien, zullen de tand- en kiesproblemen terug blijven komen. Het is daarom verstandig om problemen van helemaal niet meer eten te voorkomen om de tanden en kiezen dan regelmatig bij te laten werken. Hoe vaak dit moet gebeuren verschilt per cavia.

Reacties zijn gesloten.