Algemene informatie

Hoe verloopt een operatie?

Aan elke operatie (hoe klein ook) zijn risico’s verbonden. Daarom wordt er veel zorg besteed aan alles wat er bij een operatie komt kijken. Voordat een operatie ingepland wordt willen we een dier eerst nagekeken hebben om in te kunnen schatten of er sprake is van een verhoogd risico en om de operatie goed te kunnen voorbereiden. Een uitzondering hierop zijn de jonge, gezonde dieren die voor sterilisatie of castratie komen. Deze dieren hoeven niet apart langs te komen voor controle.

Voor de operatie

Op de dag van de operatie worden de dieren altijd nog een keer nagekeken. Als er bij het onderzoek geen onverwachte bijzonderheden gevonden worden wordt het narcose middel gegeven. Wat voor een narcose gegeven wordt hangt af van het dier, de leeftijd en de ingreep. Soms wordt er gekozen voor een hele lichte narcose die kort werkt, soms voor een narcose puur door een injectievloeistof, vaak wordt er gebruik gemaakt van een narcose met gas.

Naast het narcose middel krijgen veel dieren ook een infuus. Bij jonge, gezonde dieren die voor een korte ingreep komen gebruiken we niet standaard een infuus. Maar zodra de ingreep wat langer gaat duren, als het dier al wat ouder is of als er sprake is van een vergroot risico wordt er altijd een infuus geplaatst.

Als een dier onder narcose is gebracht (dat houdt in dat een dier slaapt en niet meer reageert op prikkels) wordt het dier verder voorbereid in de speciale voorbereidingsruimte. De huid wordt geschoren en gewassen. Daarnaast wordt de huid ook nog ontsmet.

Tijdens de hele narcose wordt het dier verder goed gecontroleerd op ademhaling, hartslag en narcosediepte, door zowel speciale bewakingsapparatuur als door controles uitgevoerd door een assistente of dierenarts.

Als een dier helemaal voorbereid is, wordt het naar de operatiekamer gebracht, waar de dierenarts de operatie zal uitvoeren. Het dier wordt op de operatietafel gelegd op speciale kussens die via een warmtematje verwarmd zijn om afkoeling tijdens de narcose zoveel mogelijk te voorkomen.

Tijdens de operatie

Tijdens de operaties wordt steriel gewerkt. Dat houdt in dat iedereen die in de OK aanwezig is een hoofddoekje en een mondkapje voorheeft. Verder heeft iedereen die aan het opereren is steriele handschoenen aan. Over het dier wordt ook een steriele doek gelegd. Alle materialen die gebruikt worden zijn ook steriel.

Na de operatie

Na de operatie wordt een dier zo snel mogelijk naar de opname gebracht. In de opname is het hok voor het dier verwarmd via een warmtelamp, vloerverwarming en kruiken. Dit om te voorkomen dat een dier verder afkoelt (tijdens een operatie en door de narcose middelen lopen dieren het risico wat onderkoeld te raken). Een dier die aan het bijkomen is van een operatie wordt regelmatig gecontroleerd. Als een dier nog een tube in zijn keel heeft (een buisje in zijn keel om door te ademen en eventueel gasnarcose te krijgen), blijft er iemand constant bij voor controle.

Als een dier voldoende hersteld is, mag hij opgehaald worden. Daarbij worden altijd duidelijke nazorginstructies meegegeven, zowel mondeling als schriftelijk. Als we vinden dat een dier niet goed bijkomt houden we een dier langer op de praktijk.

Nu is elke operatie natuurlijk anders. Als uw dier geopereerd moet worden zal alles uitgebreid met u doorgenomen worden.

Reacties zijn gesloten.