Buitenland

Wettelijke eisen voor het reizen met dieren

Vanaf 3 juli 2004 gelden voor het reizen met honden, katten en fretten binnen de Europese Unie (EU) de volgende algemene regels:

De dieren moeten in het bezit zijn van een officieel Europees paspoort;
De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid);
De dieren moeten geïdentificeerd zijn m.b.v. een identificatiechip. LET OP vanaf 2 juli 2011 is alleen een tatoeage onvoldoende en moet een dier daarnaast ook gechipt zijn.

Verschillende landen hebben ook nog aanvullende eisen. Daarom is het altijd verstandig om, als u met uw huisdier op vakantie gaat, ruim van te voren bij de dierenarts te informeren wat de eisen van een land zijn.

Dieren jonger dan 3 maanden

De invoer van dieren jonger dan 3 maanden is per lidstaat geregeld. Een aantal landen laten dieren jonger dan 3 maanden niet toe. Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december 2014 bij binnenkomst in Nederland verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge dieren minimaal 15 weken oud als ze naar Nederland komen. Deze eisen gelden voor steeds meer Europese landen.

Rabiës (hondsdolheid) vaccinatie

Een dier kan vanaf 12 weken leeftijd gevaccineerd worden tegen rabiës. Na een eerste vaccinatie geldt in de EU een wachttermijn van 21 dagen voordat een dier de grens over mag. De rabiësvaccinatie is 3 jaar geldig. Zolang een dier opnieuw gevaccineerd wordt binnen deze 3 maanden is er geen wachttermijn meer.

Invoereisen niet EU-landen

Voor het opzoeken van invoereisen kunt u terecht op www.licg.nl. Hier is een lijst te vinden met alle invoereisen van zowel EU-landen als de meeste niet EU-landen.
De invoereisen van landen die niet in deze lijst staan kunnen via de website van IATA geraadpleegd worden (www.iatatravelcentre.com > Country Information > Select your destination > Customs Rules; more information > Pets)

Invoereisen naar het Verenigd Koninkrijk zijn aangepast

Per 1 januari 2012 zijn de invoereisen voor Engeland aangepast. De bloedtest naar de mate van bescherming tegen hondsdolheid en de tekenbehandeling zijn vervallen. Honden moeten nog wel ontwormd worden. Dit moet 24 tot 120 uur voor aankomst in Engeland gebeuren door een dierenarts. Verder blijft het zo dat de dieren alleen geïmporteerd kunnen worden via bepaalde (lucht)havens. Het is verstandig hiermee rekening te houden als u uw dier mee wilt nemen naar een bestemming in het Verenigd Koninkrijk.

Verandering regels invoer honden en katten in Zweden

Ook Zweden heeft met ingang van 1 januari 2012 de regels voor de invoer van honden en katten veranderd. Tegenwoordig is er geen bloedonderzoek meer nodig en is ook de behandeling tegen wormen afgeschaft.

Bescherming tegen ziektes op vakantie

In het buitenland kunnen huisdieren ziektes oplopen die in Nederland (nog) niet voorkomen. Een aantal van deze aandoeningen wordt overgebracht via teken, muggen en zandvliegjes. Verder kan uw dier worminfecties oplopen. Hieronder zullen kort de meest voorkomende problemen besproken worden.

Wormen

Hartworm

In Zuid- en Oost Europa komt de hartworm (Dirofilaria immitis) voor. Er werd altijd aangenomen dat hartworm onder de lijn Parijs-Milaan voorkomt, maar deze lijn is steeds meer naar het noorden aan het schuiven.

Deze worminfectie wordt met name bij de hond gezien. De wormen worden overgebracht door muggen. Nadat een hond geprikt is door een besmette mug komen er kleine larfjes in de bloedbaan. Deze larfjes gaan naar het hart en de grote bloedvaten in de longen als ze volwassen zijn. Het volwassen worden duurt ongeveer 7 maanden. Klachten treden pas op na het volwassen worden van de hartworm. Klachten die kunnen optreden zijn onder andere:

 • hoesten
 • verminderd uithoudingsvermogen
 • gewichtsverlies
 • lusteloosheid

Behandeling van dieren met volwassen hartworm is niet zonder risico. Beter is te voorkomen dat dieren volwassen hartwormen krijgen. Dit kan door dieren die in een gebied zijn geweest waar hartworm voorkomt te behandelen tegen de larfjes. Een hartworm besmetting is te behandelen met Milbemax® (milbemycine). Milbemax is een ontwormingstablet die ook werkt tegen spoelwormen en lintwormen en ook gebruikt wordt voor de normale ontworming. Een andere optie is een druppel in de nek, Advocate®. Advocate heeft een gecombineerde werking, het werkt tegen vlooien (niet tegen teken!) en tegen wormen.

Milbemax

Als u 1 tot 28 dagen op vakantie bent geweest in een risico-gebied geeft u Milbemax op de dag van thuiskomst en nog een keer 1 maand na thuiskomst.

Gaat u langer dan 28 dagen, dan geeft u Milbemax maandelijks, op de dag van thuiskomst en nog een keer 1 maand na thuiskomst.

Advocate

Als u liever een druppel in de nek geeft, kunt u kiezen voor Advocate. Hiermee start u de dag voor vertrek. En daarna moet het maandelijks herhaald worden tot een maand na thuiskomst.

Vossenlintworm

De vossenlintworm komt in grote delen van Europa voor, onder andere in Duitsland, België, Denemarken en Oostenrijk, maar ook in het zuiden van Limburg en in Groningen.

Honden en katten worden in principe geïnfecteerd als ze besmette knaagdieren vangen en opeten of als ze in aanraking komen met ontlasting van besmette vossen. Honden en katten worden meestal niet ziek van de vossenlintworm. Maar ze scheiden wel eitjes uit. Als een mens besmet wordt met deze eitjes kunnen ze blaaswormen in het lichaam ontwikkelen (bijvoorbeeld in de lever of de longen) en hier heel ziek van worden. Het is daarom belangrijk om dit te voorkomen door uw dier te ontwormen als u op vakantie geweest bent in een gebied waar de vossenlintworm voorkomt. Een vossenlintworm besmetting is te behandelen met o.a. Milbemax® (milbemycine). Milbemax is een ontwormingstablet dat ook werkt tegen spoelwormen en lintwormen en ook gebruikt wordt voor de normale ontworming.

Als u 1 tot 28 dagen op vakantie bent geweest in een risico-gebied geeft u Milbemax op de dag van thuiskomst en nog een keer 1 maand na thuiskomst.

Gaat u langer dan 28 dagen, dan geeft u Milbemax maandelijks, op de dag van thuiskomst en nog een keer 1 maand na thuiskomst.

Teken

Teken komen door heel Europa voor. Teken kunnen besmet zijn met verschillende ziektes, zoals in Nederland met de ziekte van Lyme. In het buitenland komen teken voor die ook nog met andere gevaarlijke ziektes besmet zijn, zoals Babesia en Ehrlichia.

Ziekte van Lyme

Heel veel teken in Nederland zijn besmet met Borrelia burgdorferi. Een infectie met Borrelia kan leiden tot de ziekte van Lyme. Als een besmette teek langer dan 24 uur aangehecht is, kan de infectie overgedragen worden. Ziekte van Lyme is natuurlijk vooral bekend bij mensen, maar dieren kunnen ook geïnfecteerd raken. Bij katten is nog niet aangetoond dat ze er ziek van worden, bij honden bestaat het idee dat het wel ziekte kan veroorzaken. Maar er wordt gedacht dat 95% van de besmette honden geen klachten ontwikkelen.

Wat zijn de mogelijke klachten bij de ziekte van Lyme bij honden?

 • Periodes van malaise
 • Slechte eetlust
 • Wisselende kreupelheid
 • Koorts

Bij een verdenking op Lyme kan er bloedonderzoek gedaan worden. Het aantonen van antistoffen tegen de ziekte van Lyme is niet bewijzend aangezien gezonde honden ook positief kunnen zijn. Maar als de test negatief is, kan de ziekte van Lyme wel uitgesloten worden. Bij sterke verdenking op de ziekte van Lyme kan er antibiotica voorgeschreven worden gedurende 3 weken. Binnen een paar dagen moeten de klachten al verminderd zijn.

Babesiose

Babesiose wordt veroorzaakt door een parasiet (een zogenaamde protozo) genaamd Babesia Canis. Babesia wordt overgebracht via teken, de Dermacentor teek. Besmette teken komen vooral in de warmere streken voor, maar een aantal jaar geleden zijn een aantal honden in Nederland besmet geraakt met Babesia. De kans dat een hond besmet wordt met Babesia is in het buitenland wel veel groter dan in Nederland.

De parasiet gaat in het lichaam in de rode bloedcellen zitten en dit leidt tot bloedafbraak. De verschijnselen van een acute infectie met Babesia ontstaan vaak binnen 1-3 weken nadat ze gebeten zijn door de besmette teek. De verschijnselen zijn:

 • Koorts
 • Bleke slijmvliezen
 • Snelle ademhaling, snelle hartslag
 • Slechte eetlust
 • Depressie
 • Zwakte

De verschijnselen van een chronische infectie zijn:

 • Slechte eetlust
 • Gewichtsverlies
 • Maagdarmklachten
 • Vochtophopingen in het lichaam

D.m.v. bloedonderzoek kan de besmetting vastgesteld worden (de parasiet kan in het bloed gezien worden). Dieren met een acute infectie zijn meestal levensbedreigend ziek door de bloedafbraak en hebben vaak intensieve zorg nodig, soms met een bloedtransfusie. Zodra de infectie vastgesteld is, kan met de behandeling begonnen worden.

Ehrlichiose

 Een andere ziekte die overgebracht kan worden door teken is Ehrlichiose. Dit wordt veroorzaakt door verschillende soorten Ehrlichia, maar de belangrijkste is Ehrlichia canis. Deze worden overgebracht door de Riphicephalus teek. Deze teek komt niet in Nederland voor, maar wel in de subtropen en tropen.

Ehrlichia is ook een parasiet die leeft bij de ontstekingscellen.

Dieren die besmet zijn kunnen 2 fases doormaken, een acute en een chronische fase. In de acute fase is er sprake van:

 • Koorts
 • Puntbloedingen

Na de acute fase ontstaat er een chronische fase, het kan dan wel tot 5 jaar duren voordat er verschijnselen optreden zoals:

 • Hoesten
 • Veel drinken en plassen
 • Soms benauwdheid
 • Slechte conditie
 • Stijfheid, kreupelheid.

De infectie kan aangetoond worden met bloedonderzoek. De behandeling bestaat uit een antibioticakuur.

Bescherming tegen teken

Het is dus belangrijk om te voorkomen dat een teek aanhecht, in Nederland maar zeker ook in het buitenland en dan met name de zuidelijke landen. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk tegen teken.
Zo is er de seresto® tekenband. Deze band biedt tot 8 maanden bescherming tegen teken, daarnaast heeft het ook een afstotende werking tegen muggen (voorkomen van hartworm) en zandvliegjes (zie Leishmania). De band geeft de werkzame stof af door wrijving. De werkzame stof verspreidt zich via de vacht en vetlaag van de huid over het hele dier. In principe kunnen dieren gewoon zwemmen met de tekenband. Als een hond veel zwemt, is het wel verstandig om elke 8-12 weken de tekenband te vervangen.

Een andere optie is behandelen met een druppel in de nek. Voorbeelden hiervan zijn activyl tick plus® of advantix®. Sommige dieren reageren allergisch op de tekenband. Verder is het soms verstandig om voor een druppel te kiezen als dieren vaak zwemmen of als er kleine kinderen in huis zijn kan.

Activyl tick plus® en advantix® werken zowel tegen vlooien als teken en hebben ook een afstotende werking op muggen en zandvliegjes. Als het gebruikt wordt voor met name vlooienbestrijding is het voldoende om 1x per 4 weken toe te dienen. Als het op vakantie gebruikt wordt is het verstandig om het zeker elke 2-3 weken toe te dienen omdat de afstotende werking tegen met name de zandvliegjes niet 4 weken aanwezig blijft.

Activyl tick plus en advantix zijn heel giftig voor katten!!

 Zelfs als een dier tegen teken behandeld is, blijft het verstandig om uw dier elke dag op teken te controleren. Mochten er toch teken aanhechten, moeten deze zo snel mogelijk verwijderd worden. Het is daarom verstandig om ook altijd een tekenpincet bij de hand te hebben.

Leishmania

Een andere ziekte die dieren in het buitenland op kunnen lopen is Leishmania. Leishmania wordt veroorzaakt door een flagelaat. Er zijn veel verschillende soorten, maar bij honden komt meestal Leishmania infantum voor. Dieren worden besmet door zandvliegjes die de parasiet bij zich kunnen hebben. Na een infectie kunnen tussen 1 maand en 7 jaar later ziekteverschijnselen op gaan treden. Er kunnen veel verschillende symptomen zijn zoals:

 • gewichtsverlies bij normale of toegenomen eetlust
 • braken, diarree
 • veel drinken en veel plassen
 • koorts
 • dikke gewrichten, kreupel lopen
 • huidveranderingen: verdikking van de huid, korsten, zweren, knobbels op de neusspiegel, oren en voetkussens

De ziekte kan meestal aangetoond worden met bloedonderzoek. Bij algemeen bloedonderzoek worden verhoogde eiwitten gevonden. Vaak kunnen er ook antilichamen tegen Leishmania aangetoond worden, maar deze test kan ook negatief zijn terwijl een dier wel Leishmania heeft. Dan kan het nodig zijn om biopten te nemen uit lymfeknopen of beenmerg.
Leishmania is te behandelen, als eerste behandeling wordt gestart met allopurinol voor minimaal 6 maanden. Als dat niet aanslaat zijn andere opties mogelijk, zoals milteforan®, een middel wat in Nederland niet geregisteerd is, maar wel in Spanje en Griekenland. Dit is een vloeibaar middel wat gedurende 28 dagen 1x per dag ingegeven moet worden. Een andere optie is glucantime®. Dit zijn injecties die 1x per dag gedurende 3 weken gegeven moeten worden. Het vervelende van Leishmania is dat er nog geen behandeling bekend is die de parasiet helemaal verwijderd uit het lichaam. De behandelingen die we tot nu toe hebben onderdrukken de parasiet. Dat houdt in dat in de toekomst weer recidief kan optreden en dat het dus altijd belangrijk is om op verschijnselen van Leishmania te blijven letten als uw hond het eenmaal gehad heeft. Verder is het verstandig om afhankelijk van hoe het gaat elk half jaar tot 1x per jaar bloedonderzoek uit te laten voeren voor controle.

Voorkomen van zandvliegjes

Zandvliegjes komen voor in Frankrijk en het Middelandse zeegebied. De vliegjes worden aan het begin van de avond actief. Om dieren te beschermen tegen deze zandvliegjes kan gebruik gemaakt worden van een seresto tekenband (zie bij tekenbestrijding) of de advantix of activyl tick plus vlooiendruppels (zie bij tekenbestrijding). Verder is het verstandig om uw hond tijdens de vakantie ’s avonds binnen te houden zodat ze ook zo min mogelijk bloot gesteld worden aan de zandvliegjes.

Reacties zijn gesloten.