Behandeling mastceltumor

De behandeling van een mastceltumor (mastocytoom) met masivet®.

Wat is een mastceltumor?

Een mastceltumor is een tumor die uitgaat van een bepaald soort ontstekingscel, een mastcel. Het is de meest voorkomende huidtumor bij de hond. Mastceltumoren of mastocytomen komen in verschillende gradaties voor, van graad 1 tot graad 3, die heel kwaadaardig is. Als een mastceltumor bij een hond vastgesteld wordt, is de eerste stap eigenlijk altijd om te kijken of het verwijderd kan worden. Als een mastceltumor chirurgisch verwijderd wordt, moet dat gebeuren met een brede marge eromheen. Anders is de kans namelijk groot dat niet alle verkeerde cellen verwijderd worden. In sommige gevallen kan een bult niet volledig verwijderd worden of zijn er veel mastceltumoren tegelijk aanwezig. Dan kan er eventueel voor een aanvullende behandeling met masivet® gekozen worden. Voor meer informatie over mastceltumoren, zie mastceltumor.

 

Wat is masivet®?

Masivet® is een medicijn dat mastinib als werkzame stof bevat. Mastinib is een zogenaamde tyrosine kinase remmer. Dit houdt in dat mastinib het enzym tyrosine kinase remt. Dit enzym is betrokken bij kernfuncties van cellen. Door het enzym te remmen wordt de groei van bepaalde cellen verminderd. Bij sommige mastceltumoren is er een mutatie in een receptor aan het oppervlakte van de cel (een c-kit). Deze receptor bevat het enzym tyrosine kinase. Doordat deze c-kit overmatig werkt worden de cellen aangezet tot een ongecontroleerde deling. Door deze receptoren te remmen, kan Masivet helpen de celdeling tegen te gaan, waardoor verdere ontwikkeling van de tumoren met deze specifieke mutatie wordt voorkomen.

Wanneer kan masivet® gegeven worden?

Masivet werkt alleen bij mastceltumoren die de mutatie hebben in de c-kit. Vaak is van te voren niet bepaald of deze mutatie aanwezig is, en zal het middel gedurende een maand gegeven moeten worden om te kijken of het effectief is.

Masivet kan dus ingezet worden bij mastceltumoren die  niet verwijderd kunnen worden (bij voorbeeld omdat het er teveel zijn, omdat ze te groot zijn of omdat ze op een locatie zitten waarvan ze niet verwijderd kunnen worden).

Daarnaast wordt een mastceltumor die verwijderd is onderzocht door een patholoog. Dan vindt een gradatie plaats, die kan lopen van graad 1 (verwijdering is voldoende) tot graad 3 (nabehandeling is nodig, ondanks volledige verwijdering). Graad 2 kan in 2 groepen verdeeld worden, 1 groep waarbij ruime verwijdering voldoende is en 1 groep waarbij nabehandeling te adviseren is. Als een nabehandeling te adviseren is kan er gestart worden met masivet.

Hoe moet masivet gegeven worden?

Masivet  zijn tabletten die niet gebroken of fijngemalen mogen worden.  De tabletten moeten 1x daags met de maaltijd ingegeven worden.

Wat zijn de bijwerkingen?

Bij een aantal dieren worden maagdarmklachten gezien, zoals braken en diarree. Daarnaast kan een verminderde eetlust, wat oedeem (vocht vasthouden in bijvoorbeeld de poten) en kale plekken gezien worden. In sommige gevallen worden verhoogde leverwaarden en bloedarmoede waargenomen. En soms kan er verlies van eiwit plaatsvinden, waardoor het eiwitgehalte in het bloed te laag wordt.

Wanneer kan masivet niet gebruikt worden?

Masivet mag niet gebruikt worden bij:

  • dieren jonger dan 6 maanden of lichter dan 4 kg
  • zwangere honden of honden die puppies zogen
  • honden met een verminderde lever- of nierfunctie
  • honden met bloedarmoede
  • honden die een allergische reactie hebben gehad op mastinab.

Hoe wordt een behandeling ingesteld?

Als een dier een graad 2 of graad 3 tumor had, die chirurgisch verwijderd is, kan er nabehandeling plaats vinden met masivet. Er is van buiten niet te controleren of de behandeling effectief is. Daarom zal in principe een behandeling van 8 tot 9 maanden ingezet worden.

Als er sprake is van een niet verwijderbare tumor kan van buiten gezien worden of de behandeling effectief is. In eerste instantie wordt een behandeling gestart van 4 tot 6 weken. Als in de tussentijd de tumor niet kleiner wordt of zelfs groeit kan na die tijd gestopt worden omdat masivet dan niet effectief is.

Zoals hierboven beschreven kan masivet tot ernstige bijwerkingen leiden in een klein deel van de behandelde dieren. Als een dier behandeld gaat worden met masivet zal er daarom regelmatig controle plaats moeten vinden. Als een behandeling ingezet wordt, wordt in de eerste 3 maanden elke 2 weken bloed afgenomen voor controle van het albumine (het belangrijkste eiwit in het bloed), de lever- en nierwaarden en de rode en witte bloedcellen. Na 3 maanden zijn de controles nog 1x per maand nodig.

Als begonnen wordt met de behandeling wordt er de eerste 2 weken naast de masivet een maagzuurremmer gegeven (omeprazol). Daarnaast kan de behandeling gecombineerd worden met prednison. Prednison vergroot het effect van de masivet. Met de prednison wordt pas gestart als gezien wordt dat de masivet effectief is (dus dat de tumor kleiner wordt).

Voorzorgsmaatregelen

Masivet behoort tot de risicovolle stoffen, voor dier en mens. Daarom is het van belang de volgende punten in acht te nemen:

  • Draag handschoenen bij het toedienen.
  • Vermijd direct contact van de huid met de tabletten, maar ook met uitwerpselen van de hond. Was na toedienen van tabletten of opruimen van uitwerpselen, maar ook na aaien en likken goed de handen.
  • Gedurende de behandeling dient direct contact met het dier zoveel mogelijk vermeden te worden: zo min mogelijk aaien en het dier niet laten likken.
  • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven dienen extra voorzichtig te zijn. Kinderen mogen geen nauw contact hebben met behandelde honden of met hun ontlasting of braaksel.

Wat zijn de kosten?

Masivet is een duur medicijn. Daarnaast moet er regelmatig controle plaatsvinden met bloedonderzoek. De kosten van een behandeling zullen snel oplopen, afhankelijk van de grootte van de hond.

Wel of niet behandelen?

Masivet biedt een goede mogelijkheid om dieren met mastceltumoren te behandelen. Het is echter een ingrijpende behandeling waartoe niet te makkelijk moet worden overgegaan. Het is daarom verstandig om uitgebreid met de dierenarts de voors en tegens tegelijk elkaar af te wegen als een behandeling met masivet wordt overwogen.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Dierenkliniek de Haardstede, info@dierenkliniekdehaardstede.nl, 035 5251512.

Reacties zijn gesloten.