Hartruis

De dierenarts heeft een hartruis gehoord bij mijn hond, wat nu

Wat is een hartruis?

De dierenarts heeft een hartruis gehoord bij mijn hond, wat nu?

Het hart bestaat uit 4 delen. Een linker deel en een rechter deel, en dit bestaat weer uit een kamer en een boezem. Bij de in- en uitgangen van de kamers en boezems zijn kleppen die kunnen openen en sluiten en die ervoor zorgen dat het bloed de juiste kant op stroomt.

Normaal worden 2 tonen gehoord bij het luisteren naar het hart, en deze tonen zijn het sluiten van de kleppen als het hart samentrekt. Als er nu ergens sprake is van een lekkage of als er ergens een vernauwing is, kan het bloed de verkeerde kant op stromen of langs een vernauwing geperst worden en dit kan dan als een bijgeluid gehoord worden (een zogenaamde hartruis).

Wat betekent het dat er een hartruis gehoord wordt?

Bij het lichamelijk onderzoek heeft de dierenarts een hartruis gehoord. Een hartruis kan natuurlijk allerlei verschillende oorzaken hebben. Een hartruis bij kleine honden die in het loop van het leven ontstaat, wordt eigenlijk altijd veroorzaakt door een lekkende hartklep. Bij kleinere honden is bekend dat de hartkleppen wat onregelmatig kunnen worden, waardoor ze niet goed meer sluiten en wat bloed kunnen gaan lekken. Hierdoor kan dan een hartruis gehoord worden. Dat betekent dat een hartruis op zich niet wil zeggen dat er meteen sprake is van een hart probleem. Er zijn heel veel dieren die jaren rondlopen met een hartruis zonder dat ze last hebben van hun hart.

De mate van de hartruis (hoe hard de ruis klinkt) zegt wat over de mate van lekkage. Als de dierenarts de hartruis hoort, zal er altijd genoteerd worden hoe erg de hartruis is. Daarnaast zal er ook altijd gekeken worden naar de snelheid van het hart en of het hart regelmatig klopt. Als de hartruis nog niet ernstig is en er sprake is van een rustige hartslag die regelmatig is, is er geen reden tot zorg.

Een hartruis bij grotere honden kan wijzen op een hartspieraandoening. Bij grotere honden is dan ook altijd verstandig om verder onderzoek uit te voeren om een eventueel onderliggend hartprobleem op te sporen en tijdig met een behandeling te beginnen. Ook een hartruis bij de kat is een reden om verder onderzoek uit te voeren.

Honden met een hartruis kunnen in verschillende groepen ingedeeld worden. De eerste groep zijn de honden met een hartruis, maar die nog geen klachten hebben. Deze groep kan weer onverdeeld worden in honden met een normaal hart en honden met een vergroot hart. Aan de buitenkant kan niet gezien worden of een hart wel of niet vergroot is, hiervoor zal een röntgenfoto van de borstkas gemaakt moeten worden. De tweede groep zijn honden met lichte klachten van hartproblemen en de laatste groep zijn honden met ernstig hartfalen.

Wat voor klachten kan mijn hond op den duur krijgen?

Een hartruis wijst dus op een lekkende klep en niet op een hartprobleem. Alleen kan er op den duur wel een hartprobleem ontstaan. Als het lek groter wordt, gaat meer bloed de verkeerde kant opstromen. Hierdoor moet het hart harden werken om voldoende bloed de goede kant op te krijgen en dit kan op een gegeven moment dus wel leiden tot hartfalen.

De verschijnselen die kunnen wijzen op een hartprobleem zijn de volgende:

  • Verminderd uithoudingsvermogen (dat wil zeggen, niet meer de normale wandeling kunnen maken, veel sneller moe zijn, langer nodig hebben om te herstellen van de wandeling)
  • Hoesten (en dan met name hoesten als uw hond rustig in de mand ligt)
  • Benauwdheid en kortademigheid

Wanneer is verder onderzoek nodig?

Als er bij uw hond een hartruis geconstateerd wordt, dan is het verstandig om een röntgenfoto te maken van de borstholte. Zoals hierboven uitgelegd is, kunnen honden met een hartruis in verschillende groepen ingedeeld worden. Als bij toeval de hartruis gevonden wordt, zullen er nog geen of weinig klachten aanwezig zijn. Een hond zal dan in de eerste groep vallen. Maar zoals gezegd kunnen we zonder foto niet zien of het hart wel of niet vergroot is. Op de röntgenfoto kunnen wij de grootte van het hart meten. Als blijkt dat hart vergroot is, is dit een reden om te gaan starten met medicatie. Als het hart nog niet vergroot is, hebben we wel een goede uitgangswaarde. Bij de jaarlijkse controle (vaak is dat bij de jaarlijkse vaccinatie) zal er goed naar het hart geluisterd worden en de kwaliteit beoordeeld worden. Zijn de verschijnselen verergerd dan zal de röntgenfoto herhaald worden. Zien we dat het hart ten opzichte van de vorige keer groter is geworden, dan is dat een reden om al te beginnen met medicatie, zelfs al ziet u bij uw hond nog geen klachten!

Deze medicatie ondersteunt het hart in het samentrekken en wegpompen van het bloed in de juiste richting. Recentelijk is aangetoond dat als honden in deze fase al medicatie krijgen, ze gemiddeld 15 maanden langer klachtenvrij leven. Tevens is de kans op overlijden door hartfalen met 30% lager bij het geven van deze medicatie.

Soms kan het nodig zijn dat er ander onderzoek uitgevoerd wordt, zoals het maken van een hartfilmpje (een ECG, die kan nodig zijn als uw hond een hele hoge of onregelmatig hartslag heeft), het meten van de bloeddruk (honden met een hartprobleem kunnen vaak een hoge bloeddruk ontwikkelen) of het maken van een echo (om het hart goed in beeld te krijgen en de afzonderlijke delen goed te kunnen beoordelen). Als dit nodig is, wordt dit door de dierenarts met u besproken.

Wat kunt u doen?

Als uw hond een hartruis heeft is het verstandig om thuis af en toe de hartslag en de ademhaling te tellen. Als een dier een hartprobleem gaat ontwikkelen zien we vaak dat de ademhaling en de hartslag omhoog gaat. Als u merkt bij uw dier dat de ademhaling en de hartslag hoger wordt is het verstandig om een afspraak te maken voor controle.

In rust moet de ademhaling onder de 25x per minuut zijn. De hartslag wisselt per dier, maar over het algemeen zal deze in rust onder de 100x per minuut zijn.

Is er nog wat aan te doen?

Als uw dier in verloop van de tijd een hartprobleem ontwikkeld, wil dat niet zeggen dat uw hond niet meer geholpen kan worden. Met verschillende medicijnen kunnen hartpatiënten nog een goede kwaliteit van leven hebben.

Samenvatting

Bij het lichamelijk onderzoek van uw hond is een hartruis vastgesteld. Het is dan goed om een foto te maken van het hart en de longen om de uitgangspositie vast te stellen. Zolang uw hond nog geen verschijnselen van een hartprobleem vertoont, is er nog niks aan de hand. Wel is het belangrijk om alert te zijn op de verschijnselen van hartfalen, zoals hoesten en een verminderd uithoudingsvermogen. Daarbij is het belangrijk dat uw hond jaarlijks gecontroleerd wordt (dit gebeurt normaal altijd bij de vaccinatie) waarbij geluisterd wordt naar de ernst van de hartruis en de hartslag. Bij verergering zal de röntgenfoto herhaald worden om te beoordelen of medicatie al nuttig is.

Reacties zijn gesloten.