Nierproblemen: SDMA bepaling

Nieuwe test voor het opsporen van nierproblemen: SDMA bepaling

Nierproblemen komen vaak voor bij onze huisdieren. Bij oudere katten leidt zelfs 3-4 op de 10 katten aan een nierprobleem en bij oudere honden 1 op de 10. Tot heel recent konden we nierproblemen alleen in een laat stadium vaststellen door het bepalen van het creatinine en ureumgehalte in het bloed. Deze waarden gaan pas stijgen als 75% van de nierfunctie verloren is gegaan.

Eerdere aanwijzingen voor mogelijke nierproblemen konden we wel krijgen uit urine onderzoek, waarbij de concentratie van de urine bij nierproblemen verlaagd is. Maar deze concentratie kan ook laag zijn door andere problemen.

Sinds januari 2016 hebben we de mogelijkheid om nierproblemen in een veel eerder stadium vast te stellen. Namelijk door de bepaling van SDMA in het bloed.

SDMA is een aminozuur dat uitgescheiden wordt door de nieren. Het gehalte aan SDMA wordt vrijwel alleen bepaald door de uitscheiding in de nieren. Als ongeveer 40% van de nierfunctie verloren is, gaat het SDMA gehalte al stijgen. Daardoor kunnen we in een veel vroeger stadium nierproblemen vaststellen.

Als we nierproblemen in een eerder stadium kunnen vaststellen, kunnen we ook eerder starten een juiste behandeling waardoor we een dier veel langer in een betere gezondheid kunnen houden.

Ons advies is dan ook om bij oudere katten jaarlijks de SDMA bepaling uit te laten voeren. Bij honden oudere honden willen we graag jaarlijks de urine controleren. Als deze wat minder geconcentreerd is, is het advies ook de SDMA te laten bepalen.

 

Eén reactie

  1. Pingback: NIEUWSBRIEF MAART 2016 — Dierenkliniek de Haardstede, Huizen

Reageren is niet mogelijk