NIEUWSBRIEF MAART 2021

De coronapandemie stels ons voor allerlei nieuwe uitdagingen. Wij zijn erg blij dat we onze werkzaamheden kunnen voortzetten. In aangepaste vorm; zoals met een wachtruimte buiten en langere openingstijden om de druk te spreiden. We zijn erg blij dat alle eigenaren hier zo flexibel mee om gaan.
Ondertussen zitten wij als kliniek niet stil en brengen wij u met de nieuwsbrief weer graag op de hoogte van de ontwikkelingen in onze kliniek. Ook staan we wat extra stil bij COVID-19 bij huisdieren en de impact van deze periode op de socialisatie bij pups.

Nieuwe echo en operatietafel

Sinds kort hebben wij een echo toestel in de praktijk! We hopen hiermee de service en diensten voor onze klanten uit te breiden. Hoewel de hartecho’s nog door Radiologe Ines Schellhoff op onze praktijk uitgevoerd worden, zullen wij in toenemende mate de buikecho’s zelf uit gaan voeren.

Ook hebben wij na meer dan 40 jaar trouwe dienst afscheid moeten nemen van onze oude operatietafel. Deze tafel had al meerdere verhuizingen meegemaakt, maar was nu toch echt aan vervanging toe. We hopen ook van deze nieuwe tafel zo lang gebruik te mogen maken!

Covid-19 bij huisdieren

Hoewel overdracht van mens naar dier, tussen dieren en van dier naar mens niet uitgesloten kon worden, wordt de impact hiervan op de gezondheid van mensen als verwaarloosbaar ingeschat. Er zijn in binnen- en buitenland verschillende onderzoeken opgestart om de rol van huisdieren beter te kunnen inschatten.Uit de verschillende studies blijkt dat honden en katten geïnfecteerd kunnen worden met COVID-19 als zij in contact zijn met een COVID-19 positief persoon. Dieren hebben echter nauwelijks ziekteverschijnselen. Doordat positief geteste dieren vrijwel alleen in huishoudens voorkwamen waar COVID-19 aanwezig was, lijken alle dieren door mensen besmet te zijn. In hoeverre vervolgens dier-dier overdracht of dier-mens overdracht optreedt is onbekend. Maar er zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op besmettingen van mensen door honden of katten.  
Aan huisdiereigenaren die COVID-19 positief zijn wordt uit voorzorg geadviseerd om contact met het huisdier zoveel mogelijk te vermijden. Ook wordt geadviseerd om het huisdier tijdens de quarantaineperiode zoveel mogelijk binnen te houden. Dat wil zeggen honden alleen kort aangelijnd uitlaten en katten zo veel mogelijk binnenhouden. Voor katten die (voornamelijk) buiten leven is dit laatste advies wellicht lastig uitvoerbaar. Dan kan overwogen worden de kat tijdens de quarantaineperiode juist zo veel mogelijk buiten te houden. De adviezen voor het algemeen publiek zijn terug te vinden op website van het RIVM en rijksoverheid

Scheidingsgerealteerde problematiek, ‘Verlatingsangst’

Scheidingsgerelateerde problematiek.

Niet alleen op mensen, maar ook op dieren heeft de Coronacrisis impact. Doordat in de omgeving minder valt te beleven en veel hondenscholen dicht zijn, is socialiseren van jonge pups erg lastig met alle gevolgen van dien. Maar ook doordat mensen meer thuis zijn en vaak meer wandelen met hun hond zien we dat problemen kunnen ontstaan wanneer eigenaren meer buitenshuis gaan werken. Het meer en langduriger contact en dus minder alleen zijn, kan de binding versterken en het de hond moeilijk maken om plotseling weer een veel langere tijdsduur alleen te zijn. De hond is het alleen thuis blijven niet meer gewend en raakt gestrest wanneer de eigenaar plotseling weer langer van huis is.

Hoe kun je voorkomen dat scheidingsgerelateerde problematiek ontstaat?

Liever voorkomen dan genezen:

– Onderhoud het alleen zijn tijdens de lockdown; ga bijv. twee keer per dag een poosje ergens anders zitten en bouw de duur stapsgewijs op.
– Voorkom overmatige binding door uw hond niet steeds achter u aan te laten lopen of [te] veel tegen u aan te laten zitten/ liggen.
– Leer uw hond om op zijn/ haar plaatsje te blijven.
– Negeer overmatig aandacht vragend gedrag.

“Verlatingsangst.”
Zodra zich problemen voordoen als een hond alleen thuis is, wordt door eigenaren en omgeving al snel gesproken over verlatingsangst. Maar is er wel sprake van angst? Gedragingen als slopen, blaffen of onzindelijkheid zijn slechts signalen, tekenen en symptomen maar nog geen diagnose.
Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom honden niet alleen kunnen zijn; om zeker te weten waar de schoen wringt moet worden vastgesteld of er echt sprake is van verlatings’angst’ en niet van iets anders. Dat kan alleen door het gedrag van de hond te filmen als hij/zij alleen is. Wanneer angst zichtbaar is op video, is het zinvol om een gediplomeerd gedragstherapeut in te schakelen zodat u meteen met de juiste adviezen aan de slag kunt.

Tekst:
Simone van der Hoeven, Tinley gedragstherapie voor honden.

Brexit

Reizen met uw huisdier sinds de BrexitAls u huisdieren mee wilt nemen naar het Verenigd Koninkrijk vanuit de EU dan gaat er na 1 januari 2021 niets veranderen, zo heeft het VK aangegeven. Als u terugreist van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland dan zijn er wel extra eisen met betrekking tot het reisdocument:De volgende eisen blijven gelden voor uw hond of kat:- Chip ter identificatie (moet geplaatst zijn vóór de rabiësvaccinatie)- Rabiësvaccinatie (vervoer pas mogelijk minimaal 21 dagen na de eerste vaccinatie)- Geldig reisdocument- Behandelen tegen lintworm (Echinococcus). Dit geldt alleen voor honden. Uit te voeren minimaal 1 dag (24 uur) en maximaal 5 dagen (120 uur) voor het tijdstip van binnenkomst in het Verenigd Koninkrijk.- Er is nog geen bloedtest nodig. Een geldig reisdocument is een:- Europees dierenpaspoort dat in een lidstaat van de EU is uitgegeven- Gezondheidscertificaat dat is afgegeven door de officiële autoriteit van het VK Een ongeldig reisdocument is een:- Europees dierenpaspoort dat is uitgegeven in het VK vóór 1 januari 2021 Mocht u van of naar het Verenigd Koninkrijk reizen en nog vragen hebben, dan kun u altijd contact met ons opnemen.

Bereikbaarheid en weekendmail

Voor spoedgevallen tijdens openingstijden, tussen 8.30-18.00, kunt contact opnemen via ons vaste telefoonnummer. Buiten onze openingstijden kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden Nederland (SGMN) 0900-2223000

Sinds Covid-19 is uitgebroken doen wij geen dienst meer op zaterdag. Wij zijn sinds enige maanden wel meestal drie avonden per week tot later open en bereikbaar. Namelijk op de maandag, de dinsdag en de vrijdag.

Daarnaast willen wij graag u en uw huisdier in het weekend bijstaan en vragen die er zijn over uw dier kunnen beantwoorden. Daarom zijn wij vanaf 9 januari 2021 via de mail bereikbaar voor vragen of overleg over uw huisdier, mits deze bij ons bekend is. Wij kunnen thuis de patiëntenkaart inzien en u telefonisch of via de mail advies geven. De kliniek is gesloten en het gaat dus uitsluitend om telefonisch advies.
Wij bekijken de mail in de middag voor 18 uur en kunnen u dan via de mail antwoord geven of u bellen op een nummer waarop u bereikbaar bent.

Het mailadres waar u ons uitsluitend in het weekend kunt bereiken is spoed@dierenkliniekdehaardstede.nl

Informatie Dierenkliniek de Haardstede

Wij werken in de praktijk met 4 dierenartsen, drs. M.E. Pesman, dr. F.J. Bavelaar, drs. J. de Haan-Pennings en drs. L.E. van Roon, en 6 assistenten. Onze assistentes zijn Mariska, Elisa, Rachel, Lydia, Lisa en Linde. Regelmatig is er ook een stagiaire aanwezig.
 
Maandag t/m vrijdag is de kliniek geopend tussen 8.30 en 18.00. Doordeweeks zijn er meestal 1 of 2 avondspreekuren. Als u overdag niet kunt, kunt u telefonisch contact opnemen om na te vragen wanneer het avondspreekuur is en hiervoor een afspraak maken.
 
We werken uitsluitend op afspraak, het maken van de afspraak kan telefonisch gebeuren via 035 5251512. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om zelf online een afspraak te maken via www.dierenkliniekdehaardstede.nl
 
Voor het ophalen van voer en medicijnen, voor het afgeven van urine of ontlasting voor onderzoek of voor het wegen van uw hond kunt u altijd binnen komen lopen tijdens de openingstijden. Als u uw kat wilt laten wegen is het verstandig om van te voren even te bellen aangezien de weegschalen in de spreekkamer staan en u anders bij drukte even moet wachten.
 
Voor vragen kunt u altijd aan de balie terecht, maar het kan ook telefonisch of via email: info@dierenkliniekdehaardstede.nl.

Dienstenregeling

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 18.00 uur via 035 5251512.

Het mailadres waar u ons uitsluitend in het weekend kunt bereiken is spoed@dierenkliniekdehaardstede.nl De kliniek is gesloten en het gaat dus uitsluitend om telefonisch advies.

Buiten deze tijden kunt u contact op nemen met de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden Nederland in Utrecht via 0900-2223000.
Het adres is Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht. De spoedkliniek werkt samen met de faculteit Diergeneeskunde en is in hetzelfde gebouw gevestigd als de afdeling Gezelschapsdieren.

 Indien u geen email wenst te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden.

Reacties zijn gesloten.