Nieuwsbrief augustus 2018

De laatste nieuwsbrief is al even geleden. Er is weer heel veel gebeurd in de afgelopen maanden, zo zijn er ook veel nieuwe ontwikkelingen bij ons in de. Hierover kunt u meer lezen in deze nieuwsbrief. Daarnaast besteden we extra aandacht aan de hartruis bij de hond, gebitsbehandelingen en titerbepalingen bij de hond en de kat.

Als u meer wilt weten over de verschillende onderwerpen kunt u terecht op onze website: www.dierenkliniekdehaardstede.nl of www.orthomanueledierenartshuizen.nl of u kunt contact met ons opnemen tijdens openingstijden doordeweeks tussen 8.30 en 18.00 op telefoonnummer 035 5251512 of via de email info@dierenkliniekdehaardstede.nl.

Nieuws uit de praktijk

Nieuwe dierenarts

We zijn heel blij om aan te kondigen dat per 1 april ons dierenartsenteam versterkt gaat worden door Jeanette de Haan. Verderop in de nieuwsbrief zal ze zichzelf voorstellen.

Per april bestaat ons dierenartsenteam uit vier dierenartsen, Lisanne van Roon, Jeanette de Haan, Frederique Bavelaar en Maja Pesman. Samen hopen wij de beste zorg voor uw huisdier te kunnen leveren.

Afscheid van Denise

Per 24 april hebben we afscheid genomen van Denise. Denise heeft de afgelopen 2 jaar ons assistente team versterkt. We willen haar bedanken voor haar inzet en haar harde werk.

Nieuwe apparatuur

Dentale Röntgen

Sinds kort hebben we speciale dentale röntgenapparatuur in de praktijk. Dat houdt in dat er hele precieze foto’s gemaakt kunnen worden van het gebit van dieren. Daardoor kunnen we nog beter en gerichter een dier met een gebitsprobleem behandelen.

Broedstoof

Daarnaast hebben we nu ook een kleine broedstoof in de praktijk. Hierin kunnen we bijvoorbeeld urine inzetten om te kweken voor bacteriën. Waardoor we beter en gerichter kunnen behandelen en sneller uitslagen hebben dan voorheen toen we de urine nog op moesten sturen voor een kweek.

Bloedanalyse

Sinds kort hebben we een nieuw bloedanalyse apparaat. Met het nieuwe apparaat zijn we in staat om nog meer bloedonderzoeken in de praktijk te doen, waardoor we sneller een uitslag hebben en gerichter en sneller een therapie in kunnen stellen. Ook kunnen we met het nieuwe apparaat heel gericht verschillende testen in zetten. Een voorbeeld van de extra testen die we uit kunnen voeren, is het bepalen van de fructosamides in het bloed en het bepalen van de SDMA. Fructosamides is een stof die gevormd wordt in het bloed bij patiënten met suikerziekte. Het gehalte van SDMA in het bloed gaat omhoog bij beginnende nierproblemen. Door het bepalen van de SDMA kunnen we nierpatienten in een veel vroeger stadium opsporen waardoor er eerder met een therapie gestart kan worden en dieren langer gezond blijven.

Facebook

Sinds kort hebben we naast de facebookpagina van Dierenkliniek de Haardstede ook een facebookpagina voor de Orthomanuele Diergeneeskunde. Hierop zijn de laatste nieuwtjes maar ook verhalen van verschillende patiënten te lezen. We zouden het leuk vinden als u een kijkje neemt bij onze facebookpagina.

Titeren

Al jaren gaan er verhalen rond over vaccinaties, niet alleen over het nut, maar vooral ook over mogelijke bijwerkingen. En dan niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren. Bij onze honden en katten hebben we de mogelijkheid om op een simpele manier wat meer te weten te komen over de bescherming tegen de verschillende ziekten en of een vaccinatie wel of niet nodig is. Voor dit onderzoek is een klein beetje bloed nodig waarmee gekeken wordt of er voldoende afweerstoffen aanwezig zijn. Dit heet titeren of wordt ook wel vaccicheck genoemd. Meer over de vaccicheck vindt u verder op in deze nieuwsbrief.

Even voorstellen

Jeannette de Haan-Pennings

Dierenarts

In 2006 ben ik afgestudeerd aan de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Vervolgens ben ik één jaar gaan werken op de faculteit Diergeneeskunde in Gent (België). Daar heb ik meegewerkt met de specialisten op verschillende vakgebieden zoals o.a. chirurgie, spoedopname, radiologie, poli en anesthesie. Dit was een ontzettend waardevol jaar waarin ik erg veel geleerd heb.

Vooral de band die je opbouwt met een eigenaar en hun huisdier is voor mij belangrijk in mijn werk. Dit vind je meer in een eerstelijns praktijk dan op de universiteit.

Van 2008 tot 2016 vond ik dat in Oosterhout. Daar heb ik mij verder ontwikkeld en is mijn interesse in het vakgebied van o.a. de tandheelkunde ook ontstaan. In 2013 zijn we in Huizen gaan wonen en hebben wij een plekje gevonden waar we ons helemaal thuis voelen. Ik woon hier samen met mijn man, twee zoontjes, hond Sem en hamster Koof.

Het eerste contact met Dierenkliniek de Haardstede werd niet lang daarna gemaakt. Helaas was er op dat moment geen vacature. Op 1 januari 2016 ben ik in een praktijk in Almere gaan werken, wat me heel goed is bevallen. Maar toen er een vacature bij de Haardstede kwam, had ik niet veel bedenktijd nodig.

Vanaf 1 april zullen jullie mij dus ook tegenkomen op de Haardstedelaan! Ik kijk er erg naar uit jullie te ontmoeten samen met jullie huisdieren!

Melina

Paraveterinair

Al vanaf kinds af aan was ik al bezig met dieren, dit is vooral gaan ontwikkelen toen ik op mijn 7de ben gaan paardrijden. Vanaf dat moment wist ik het zeker dat ik met dieren wilde werken.

Ik heb op het Groenhorst Barneveld de opleiding paardenhouderij en paraveterinair gedaan. In 2014 heb ik stage gelopen bij haardstede en heb toen veel geleerd. Ik ben dan ook heel blij dat ik hier 4 jaar later weer mag komen werken.

Ik breng mijn vrije tijd door bij mijn paarden of door lekker te wandelen in de natuur.  Eind 2017 heb ik een cursus afgerond voor het behandelen van paarden op hun lymfevaten en daar ben ik ook mee bezig in mijn vrije tijd.

Onderzoek naar hartruis bij de hond

Hartproblemen komen bij honden regelmatig voor. Het blijkt dat 1 op de 10 honden een hartafwijking heeft en dit loopt zelfs op naar 35% bij honden ouder dan 13 jaar.

Hartafwijkingen kunnen aangeboren of verkregen zijn. Verkregen hartaandoeningen zijn DCM (dilatatieve cardiomyopathie = een hartspieraandoening) en klepdegeneratie (een lekkende hartklep). Meer informatie over DCM kunt u vinden op onze website.

Klepdegeneratie is de meest voorkomende hartaandoening bij honden. Het hart bestaat uit 4 delen, een linker en een rechterkant met boven de kamers en onder de boezems. Tussen de kamers en de boezems zijn kleppen die opengaan zodat het bloed van de kamer na de boezem kan stromen en die daarna weer sluiten. Ook zijn er kleppen waar het bloed het hart weer uit gaat. Bij klepdegeneratie vindt er verdikking van de hartklep plaats zodat de klep uiteindelijk niet goed meer kan sluiten. Dit is een aandoening die langzaam erger wordt en uiteindelijk tot hartfalen kan leiden. De hartklep aan de linkerkant van het lichaam, tussen de kamer en de boezem, de mitralisklep, is het vaakst aangetast. Als een klep niet goed meer sluit kan er een beetje bloed de verkeerde kant op stromen en dit is wat aan de buitenkant van het lichaam gehoord kan worden als een hartruis.

Dieren met een hartruis kunnen in verschillende categorieën ingedeeld worden, van een dier zonder problemen tot een dier met ernstig hartfalen. Dieren die een hartruis hebben maar nog geen klinische klachten worden ingedeeld in categorie B. Deze categorie wordt weer in 2 groepen gesplitst, namelijk honden waarbij het hart vergroot is (B2) en honden waarbij het hart niet vergroot is (B1)

Al jaren was er de vraag wanneer te gaan behandelen bij een hartruis. Het is bekend dat lang niet alle honden met een hartruis daadwerkelijk een hartprobleem ontwikkelen, dus het is niet zinnig om standaard alle honden met een hartruis te behandelen.

Daarom is er in 2010 gestart met een groot onderzoek, het grootste veterinaire onderzoek ooit uitgevoerd, de zogenaamde EPIC studie. Het onderzoek is in 11 landen, waaronder Nederland, uitgevoerd. In het onderzoek werden dieren die in categorie B2 vallen (geen klinische klachten, wel een vergroting van het hart) ingedeeld in 2 groepen. De ene groep werd behandeld met een medicijn (pimobendan) en de andere groep kreeg een zogenaamde placebo. Uit dit onderzoek is gekomen dat het vroeg starten met medicatie ervoor zorgt dat een hond gemiddeld 15 maanden langer klachtenvrij is dan een hond die nog geen  medicatie krijgt.

Door de uitkomsten van dit onderzoek wordt er nu anders gekeken naar een hartruis bij de hond. Vroeger werd er pas met onderzoek en medicatie gestart als een dier klachten ging ontwikkelen. Nu is het advies om dieren met een hartruis beter in de gaten te houden en eerder te starten met medicatie.

Daarom adviseren we om bij honden met een hartruis die nog geen klachten hebben toch een röntgenfoto te maken. Hierop kan de grootte van het hart gemeten worden en hebben we een uitgangswaarde. Daarna kan afhankelijk van de situatie jaarlijks of bij twijfel na 3-6 maanden de foto herhaald worden om te kijken of het hart aan het vergroten is. Als het hart met een ½ punt groter wordt, is het advies om te starten met medicatie. Meer informatie over hartruis en de behandeling van een hartpatient kunt u vinden op onze website.

Titerbepaling

Eerst testen of uw hond of kat wel een vaccinatie nodig heeft door middel van een bloedtest?!

Jaarlijks vaccineren we onze honden en katten om ze op die manier te beschermen tegen een aantal vervelende, vaak zelfs dodelijke ziektes. Tot op heden werd elk dier via hetzelfde schema gevaccineerd, maar uit recent onderzoek is gebleken dat sommige dieren langer beschermd zijn voor bepaalde ziektes, terwijl andere dieren juist korter of niet goed beschermd zijn. Om die reden is de VacciCheck ontwikkeld waarmee de titer (dit is een ander woord voor het aantal antilichamen in het lichaam, dus de mate van bescherming) bepaald kan worden en gekeken kan worden of uw dier die vaccinatie wel nodig heeft. Zo kunnen we onze huisdieren meer op maat vaccineren.

Wat is titerbepaling?

Titerbepaling houdt in dat er in het bloed van uw hond of kat wordt gekeken of zij nog voldoende antistoffen hebben tegen de ziektes waarvoor wij vaccineren. Met een nieuwe, betrouwbare test, die wij in de praktijk kunnen uitvoeren, weten wij binnen een dag of uw dier gevaccineerd moet worden of niet. Hiervoor hebben wij wel een beetje bloed nodig van uw hond of kat.

Voor welke vaccinaties bij de hond kun je titerbepaling inzetten?

Niet voor alle vaccinaties is een titerbepaling zinvol. Zo weten we dat de ziekte van Weil en de kennelhoest vaccinatie bij de hond eigenlijk altijd jaarlijks herhaald moeten worden. Dieren die naar het buitenland gaan hebben de inenting tegen hondsdolheid nodig. Dit is een verplichte enting die volgens het inentingsschema gegeven moet worden.

Krijgt uw hond echter de grote cocktail, dan is titerbepaling zinvol. De vaccinatie voor Hondenziekte (D), Besmettelijke leverziekte (H) Parvo (P) bij de hond wordt driejaarlijks gegeven, maar geeft bij sommige dieren langer, dan wel korter dan 3 jaar bescherming. Moet uw hond de grote cocktail krijgen, dan kunt u dus overwegen eerst bloed te laten afnemen om te kijken of de vaccinaties wel nodig zijn. Meer informatie over de verschillende ziekten en inentingen kunt u vinden op onze website link.

En hoe zit dat bij de kat?

Katten worden standaard ingeënt tegen niesziekte en kattenziekte. Sommige katten die naar een pension gaan krijgen een extra vaccinatie tegen niesziekte. Deze inenting moet jaarlijks herhaald worden. Ook de gewone niesziekte vaccinatie bij de kat werkt maximaal een jaar. De kattenziekte vaccinatie bij de kat, die driejaarlijks gegeven wordt, geeft echter wel vaak langer bescherming. Geeft de titerbepaling aan dat uw kat voldoende antistoffen heeft voor kattenziekte, dan hoeft uw kat niet elke 3 jaar ingeënt worden tegen de kattenziekte.

Kan titerbepaling ook ingezet worden bij puppy’s en kittens?

Titerbepaling is ook mogelijk bij puppy’s en kittens. Jonge dieren krijgen in eerste instantie antistoffen via de placenta en/of de moedermelk. Vaccinatie heeft pas zin op het moment dat de antistoffen van de moeder laag genoeg zijn. Dit moment dat de antistoffen laag zijn is echter per dier verschillend. Titerbepaling kan ingezet worden om deze antistoffen van de moeder te meten. De titerbepaling moet wel bij elk dier afzonderlijk uitgevoerd worden omdat er binnen een nest grote verschillen aanwezig kunnen zijn in de bescherming die ze binnengekregen hebben.

Wat zijn de kosten van titerbepaling?

Om de kosten van de titerbepaling laag te houden zullen we 1x per maand de titerbepaling uitvoeren. Als uw dier ingeënt moet worden, kunt u gewoon een afspraak maken. We zullen uw dier dan nakijken en de benodigde vaccinaties geven (zoals tegen de ziekte van Weil).  Verder zullen we ook wat bloed afnemen dat we in de vriezer dan wel koelkast kunnen bewaren tot het moment van de titerbepaling. Als dan blijkt dat uw dier niet goed beschermd is, hoeft hij/zij alleen even terug te komen voor de benodigde vaccinatie. De kosten van de titerbepaling inclusief de bloedafname bedragen 30 euro.

Mocht om een bepaalde reden de titerbepaling direct uit te willen laten voeren (bijvoorbeeld omdat het nodig is voor een pensionbezoek), dan kost een titerbepaling 59 euro.

Heeft u interesse in titerbepaling of wilt u weten of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit stuk, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via 035 5251512 of via info@dierenkliniekdehaardstede.nl. Wij helpen u graag!

Gebitsbehandelingen

Er komen allerlei verschillende gebitsproblemen voor bij onze huisdieren. Het meest voorkomende probleem is tandsteenvorming. Daarnaast zien we regelmatig ontstekingen en losse kiezen en tanden. Zover het mogelijk is proberen we de gebitten van de dieren zo goed mogelijk te onderhouden, bijvoorbeeld door 1-2x per jaar het tandsteen te verwijderen bij het wakkere dier.

Soms is het echter niet mogelijk om tandsteen goed te verwijderen bij het wakkere dier en lukt het niet om thuis de tanden te poetsen van uw huisdier. Dan kan er geadviseerd worden om een afspraak te maken voor een gebitsreiniging onder narcose. Dit houdt in dat naast het verwijderen van tandplak/-steen elk element nauwkeurig onderzocht kan worden. Met een sonde worden de gebitselementen afgetast en kunnen onregelmatigheden vastgesteld worden. Ook wordt de diepte van zogenaamde tandvleespockets (holtes onder het tandvlees) gemeten. Wanneer deze te diep zijn betekent dit dat er vanwege langdurige tandvleesontsteking afbraak is van steunweefsels rond de kies of tand en dat soms zelfs het kaakbot aangetast is. Dit heet een parodontitis. Op zo’n moment zullen we adviseren om een röntgenfoto van deze tand/kies te maken om ook de wortel van dit element te kunnen beoordelen. Sinds 3 april 2018 hebben wij bij dierenkliniek de Haardstede de beschikking over een dentale röntgenbuis zoals eerder genoemd is in deze nieuwsbrief. Op deze manier blijven er geen onaangename verrassingen verborgen voor ons. Mocht er een element dusdanig  aangetast zijn dat de wortel onvoldoende steun of dat er sprake is van ontstekingen rond de wortel, dan kan deze beter getrokken worden om verdere pijn, ontstekingen en problemen in de toekomst te voorkomen. Ook kan er besloten worden om alleen schoon te maken en juist niet te verwijderen als blijkt dat de wortel van een tand of kies nog helemaal intact is en voldoende houvast heeft.

Als laatste na de reiniging, inspectie en eventuele extracties (= verwijderen van elementen) zullen wij elk element nog glad maken met behulp van polijstpasta.

Hieronder een overzicht wat er te zien zou kunnen zijn in een gebit.

Dentale rontgenfoto van een gezonde kaak van een hond.

Op deze rontgenfoto is te zien dat van de linker kies alleen nog een stukje van de kroon intact is, de rest van de kroon en beide wortels van dit element zijn bijna geheel opgelost.

Op deze foto is er een gat te zien is in de kroon en wortel van de rechter kies (bij de pijl).

Rond de wortel van de meest rechtse kies zit een zwarte opklaring. Dit is een abces. Het kaakbot is geïnfecteerd. Deze kies zal verwijderd moeten worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie Dierenkliniek de Haardstede

Wij werken in de praktijk met 4 dierenartsen, drs. M.E. Pesman, dr. F.J. Bavelaar, drs. J. de Haan-Pennings en drs. L.E. van Roon, en 5 assistenten. Onze assistentes zijn Mariska, Elisa, Rachel, Lydia en Lisa. Regelmatig is er ook een stagiaire aanwezig.

Maandag t/m vrijdag is de kliniek geopend tussen 8.30 en 18.00. Doordeweeks zijn er meestal 1 of 2 avondspreekuren. Als u overdag niet kunt, kunt u telefonisch contact opnemen om na te vragen wanneer het avondspreekuur is en hiervoor een afspraak maken.

We werken uitsluitend op afspraak, het maken van de afspraak kan telefonisch gebeuren via 035 5251512.

Voor het ophalen van voer en medicijnen, voor het afgeven van urine of ontlasting voor onderzoek of voor het wegen van uw hond kunt u altijd binnen komen lopen tijdens de openingstijden. Als u uw kat wilt laten wegen is het verstandig om van te voren even te bellen aangezien de weegschalen in de spreekkamer staan en u anders bij drukte even moet wachten.

Voor vragen kunt u altijd aan de balie terecht, maar het kan ook telefonisch of via email: info@dierenkliniekdehaardstede.nl.

 

Dienstenregeling

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 18.00 uur via 035 5251512.

Voor spoedgevallen is er maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur een dierenarts in de regio beschikbaar via 0900-6699666.

Buiten deze tijden en op zon- en feestdagen kunt u contact op nemen met de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden Nederland in Utrecht via 0900-2223000.

Het adres is Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht. De spoedkliniek werkt samen met de faculteit Diergeneeskunde en is in hetzelfde gebouw gevestigd als de afdeling Gezelschapsdieren.

Reacties zijn gesloten.