NIEUWSBRIEF MAART 2016

We zijn met vol enthousiasme het nieuwe jaar ingegaan. Dit jaar willen we extra nadruk leggen op het voorkomen van gezondheidsproblemen, iets waar we tegenwoordig steeds beter in worden door alle nieuwe ontwikkelingen. In lijn hiervan hebben we de zogenaamde gezondheids- en seniorenabonnementen ontwikkeld. Meer informatie vindt u hierover in de nieuwsbrief. Daarnaast nog kort informatie over een nieuwe test voor het aantonen van nierproblemen en informatie over 2 veel voorkomende problemen bij de kat: een hartruis en artrose klachten.

Als u meer wilt weten over de verschillende onderwerpen kunt u terecht op onze website: www.dierenkliniekdehaardstede.nl of u kunt contact met ons opnemen tijdens openingstijden doordeweeks tussen 8.30 en 18.00 op telefoonnummer 035 5251512 of via de email info@dierenkliniekdehaardstede.nl

Als u in de toekomst deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich aan het einde van de nieuwsbrief afmelden.

Nieuws uit de praktijk

Bewakingsapparatuur tijdens de narcose

In onze praktijk doen we alles om te zorgen voor de beste kwaliteit. Zo hebben we uitgebreide protocollen voor de narcose tijdens een operatie. Een belangrijk punt tijdens een narcose is de bewaking. Recentelijk hebben we een nieuwe bewakingsmonitor aangeschaft waarmee we een dier tijdens de narcose nog beter in de gaten kunnen houden en op die manier een narcose nog veiliger kunnen laten verlopen. Zo kunnen we nu tijdens de narcose de lichaamstemperatuur constant in de gaten houden zodat we tijdig in kunnen grijpen als die afwijkend wordt en kunnen we een ECG maken om hartritmestoornissen op te sporen.

Automatische incasso

automatische-incassokopieRegelmatig kregen wij de vraag of het niet mogelijk was om via automatische incasso geld over te maken voor het spaarplan. Vanaf nu is het mogelijk om bedragen voor het spaarplan, maar ook voor de abonnementen te laten incasseren. Meer informatie kunt u krijgen via 035 5251512 of via info@dierenkliniekdehaardstede.nl.

Facebook

facebookSinds een aantal maanden heeft de praktijk een eigen facebook pagina. Dit willen we gebruiken om informatie te delen. Maar ook om inspirerende verhalen en bijzondere patiënten te kunnen delen. Als u op de hoogte wilt blijven van deze verhalen kunt u ons volgen op facebook.

Nieuwe konijnen inenting

konijnwortelSinds het najaar is er een nieuwe virusziekte in Nederland die dodelijk is voor konijnen. Zowel binnen- als buitenkonijnen kunnen het oplopen en eraan overlijden. Het gaat om het zogenaamde VHD virus, variant 2. VHD1 komt al jaren voor in Nederland en konijnen worden hiervoor ingeënt. De inenting werkt niet tegen VHD2. Daarom moeten konijnen, ook al zijn ze gewoon ingeënt een extra inenting krijgen. De eerste konijnen zijn in januari ingeënt. In maart verwachten we weer nieuwe vaccinaties binnen te krijgen. Als uw konijn nog niet de extra inenting heeft gekregen kunt u zich opgeven (035 5251512, info@dierenkliniekdehaardstede.nl). Zodra de vaccinaties weer beschikbaar zijn zullen we dan contact met u opnemen en een afspraak maken.

Wel of niet inenten?

vaccicheckHonden kunnen worden ingeënt tegen Parvo, Hondenziekte, Hepatitis en ziekte van Weil. Dit zijn allemaal ziekten die helaas genoeg nog steeds voorkomen en waar niet goed beschermde dieren heel ziek van kunnen worden en zelfs aan kunnen overlijden. Regelmatig krijgen we de vraag of inenting wel of niet noodzakelijk is. We hebben nu de mogelijkheid om te controleren via bloedonderzoek of een dier nog voldoende beschermd is tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis. Hiervoor hebben we maar een klein beetje bloed nodig. Als uit het onderzoek blijkt dat er nog voldoende afweerstoffen aanwezig zijn, is een inenting niet nodig. Op deze manier kunnen we voorkomen dat we dieren onnodig inenten.

Daarnaast blijft de inenting tegen de ziekte van Weil wel noodzakelijk. Deze inenting biedt niet langer dan een jaar bescherming en moet daarom jaarlijks herhaald worden.

Meer informatie over het wel of niet inenten kunt u vinden op onze website of u kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen voor vragen (035 5251512 of info@dierenkliniekdehaardstede.nl).

Abonnementen

Sinds 2 jaar hebben we de puppy en kittenabonnementen en kunnen mensen deelnemen aan ons spaarplan. Deze service is een enorm succes.

indexDaarom breiden we in 2016 de abonnementen uit die we aanbieden. We kunnen tegenwoordig in de diergeneeskunde veel meer om onze dieren gezond te krijgen, maar ook om ze gezond te houden. Daarom willen we dit jaar meer de nadruk leggen op preventie. Heel veel gezondheidsproblemen zijn te voorkomen dan wel veel beter te behandelen als ze in een vroeg stadium gevonden worden. Als we vroeg in kunnen grijpen blijft een dier langer gezond met een betere kwaliteit van leven. Daarom vinden we het zo belangrijk om een dier jaarlijks te zien in de praktijk en goed te onderzoeken. Omdat er per diersoort en per leeftijd verschillende aspecten zijn om in de gaten te houden hebben we de gezondheidsabonnementen ontworpen. In de abonnementen is ruim 10% korting verwerkt. Daarnaast krijgen de dieren waarvoor een abonnement afgesloten is 10% op alle andere producten en diensten afgenomen in de praktijk.

Hieronder zullen we ze kort uitleggen, meer informatie kunt u vinden op onze website of u kunt contact opnemen met de praktijk (035 5251512, info@dierenkliniekdehaardstede.nl)

Gezondheidsabonnement konijnen

konijn-konijnenhok-5Konijnen zijn steeds vaker echte gezelschapsdieren die onderdeel uit maken van een gezin. Daarom willen we onze konijnen dan ook zo gezond mogelijk houden. Hiervoor is het belangrijk dat konijnen ingeënt worden tegen een aantal besmettelijke ziekten. Vroeger was 1 inenting per jaar voldoende, maar aangezien er nu een nieuwe vorm van de besmettelijke ziekte VHD rondgaat door Nederland moeten konijnen vaker ingeënt worden. Jaarlijks moeten konijnen ingeënt worden tegen myxomatose en VHD1, daarnaast moeten ze 2x per jaar ingeënt worden tegen VHD2. We bieden een abonnement aan voor 4.50 euro per maand voor de 3 vaccinaties en 1x een korte controle bij de dierenarts.

Gezondheidsabonnement kat

kat-jpgHeel veel katten zien we alleen in de praktijk als ze bijvoorbeeld gevochten hebben. Maar juist katten laten heel moeilijk zien als er wat mis is. Daarom vinden het we belangrijk om een kat jaarlijks in de praktijk te zien om grondig na te kijken, het gewicht te controleren en mogelijke beginnende problemen op te sporen en aan te pakken. Daarnaast is het verstandig om katten in te enten en te ontwormen. Omdat er eigenaren zijn die er bewust voor kiezen om hun kat niet in te enten bieden het gezondheidsabonnement in 2 versies aan, met en zonder de jaarlijkse vaccinatie en ontworming. Een gezondheidsabonnement zonder vaccinatie kost 3 euro per maand, een abonnement inclusief vaccinatie en ontworming 6.50 euro per maand.

Seniorenabonnement kat

Vanaf 10 jaar noemen een kat een senior. Bij oudere katten neemt de kans op gezondheidsproblemen toe. Zo hebben ruim 35% van de oudere katten een onderliggend nierprobleem. Daarnaast kunnen katten een hoge bloeddruk hebben waardoor ze op langere duur zelfs blind kunnen worden. Om een oudere kat zo lang mogelijk gezond te houden bieden we het seniorenabonnement aan. Onder dit abonnement valt onder andere een controle van de bloeddruk, een urine controle en een controle van de nieren. Om u nog meer tegemoet te komen in de kosten is in het seniorenabonnement een korting van 20% verwerkt. De kosten van een abonnement bedragen 12.50 euro per maand.

Gezondheidsabonnement hond

Onze honden willen we natuurlijk ook zo gezond mogelijk houden. Honden willen we daarom graag jaarlijks zien om bijvoorbeeld het gebit te kunnen controleren en bij te kunnen houden. Daarnaast vinden we het belangrijk om honden jaarlijks in te enten tegen de ziekte van Weil. Dit is een ziekte veroorzaakt door een bacterie die honden buiten op kunnen lopen en waar ze ernstig ziek van kunnen worden en zelfs aan kunnen overlijden.
Het abonnement van de hond omvat dan ook een jaarlijkse gezondheidscontrole, inenting tegen de ziekte van Weil en 1x per 3 jaar de grote cocktail en ontworming. De kosten van een abonnement zijn 6.50 euro per maand.

Seniorenabonnement hond

Als laatste bieden we nog een seniorenabonnement voor de hond aan. Bij oudere honden komen vaker gezondheidsproblemen voor. Veel problemen leiden tot afwijkingen in de urine. Daarom vinden we het belangrijk om 2x per jaar de urine te controleren. Daarnaast willen we extra aandacht besteden aan artrose klachten en tandproblemen. De kosten van een seniorenabonnement zijn 9.50 euro per maand.

Nieuwe test voor het controleren van de nieren

nierenSinds januari 2016 hebben we de mogelijk om eerder nierproblemen op te sporen. Bij 35% van de oudere katten en 10% van de oudere honden komen nierproblemen voor. Tot sinds kort konden we nierproblemen pas opsporen als 75% van de nieren niet meer werkten, dus pas in een heel laat stadium. Er is nu een test mogelijk waarbij nierproblemen in een veel vroeger stadium opgespoord kunnen worden waardoor we veel eerder een juiste behandeling in kunnen stellen en een dier veel langer gezond kunnen houden.

Meer informatie over nierproblemen volgt in onze volgende nieuwsbrief. Ook kunt op onze website al meer informatie vinden over de nieuwe test, de SDMA bepaling.

arthrose-katArtrose is heel bekend bij de hond. Minder bekend is dat artrose ook bij katten vaak voorkomt. Het medisch centrum voor dieren (MCD) in Amsterdam heeft een vragenlijst gemaakt waarmee u inzicht kunt krijgen of uw kat mogelijk last van heeft van artrose. Deze lijst kunt u via de volgende link vinden www.mcvoordieren.nl/katten-artrose-test.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website.

Als u het idee heeft dat uw kat mogelijk last van artrose heeft kunt u contact met ons opnemen zodat we een behandelplan op kunnen stellen voor u (035 5251512, info@dierenkliniekdehaardstede.nl).

Nieuw op de website

Chronische nierproblemen bij de hond en kat, de nieuwste ontwikkelingen
Zoals hierboven als gemeld is, hebben we sinds kort de mogelijkheid om nierproblemen in een veel eerder stadium vast te stellen. In deze informatie is heel kort weergegeven wat nierproblemen zijn, wat de verschijnselen zijn en wat de behandelmogelijkheden zijn. De volledige informatiebrief kunt u lezen op onze website.

Hartruis bij de kat

Bijdoorsnede hart HCM lichamelijk onderzoek wordt regelmatig een hartruis gehoord bij katten die verder helemaal gezond lijken. De vraag die dan opkomt is of we hier iets mee moeten. Nu komen hartproblemen bij katten met enige regelmaat voor. Vaak merken we aan de buitenkant van de kat hier niks van totdat het eigenlijk te laat is. Een hartruis gehoord bij de dierenarts zou de eerste aanwijzing kunnen zijn dat er sprake is van een onderliggend hartprobleem. Daarom is het vaak verstandig om toch wat verder onderzoek uit te laten voeren. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website.

Volgende nieuwsbrief

In de volgende nieuwsbrief zullen we meer aandacht besteden aan nierproblemen bij de hond en de kat. Ook zullen we artrose problemen bij de kat verder toelichten.

Informatie Dierenkliniek de Haardstede

Wij werken in de praktijk met 3 dierenartsen, drs. M.E. Pesman, dr. F.J. Bavelaar en drs. H.A. Schram, en 5 assistenten. Onze assistentes zijn Nel, Mariska, Kelly, Rachel en Adriënne. Regelmatig is er ook een stagiaire aanwezig.

Maandag t/m vrijdag is de kliniek geopend tussen 8.30 en 18.00. Doordeweeks zijn er meestal 1 of 2 avondspreekuren. Als u overdag niet kunt, kunt u telefonisch contact opnemen om na te vragen wanneer het avondspreekuur is en hiervoor een afspraak maken.

We werken uitsluitend op afspraak, het maken van de afspraak kan telefonisch gebeuren via 035 5251512.

Voor het ophalen van voer en medicijnen, voor het afgeven van urine of ontlasting voor onderzoek of voor het wegen van uw hond kunt u altijd binnen komen lopen tijdens de openingstijden. Als u uw kat wilt laten wegen is het verstandig om van te voren even te bellen aangezien de weegschalen in de spreekkamer staan en u anders bij drukte even moet wachten.

Voor vragen kunt u altijd aan de balie terecht, maar het kan ook telefonisch of via email: info@dierenkliniekdehaardstede.nl.

Dienstenregeling

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 18.00 uur via 035 5251512.
Voor spoedgevallen is er maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur een dierenarts in de regio beschikbaar via 0900-6699666.

Buiten deze tijden en op zon- en feestdagen kunt u contact op nemen met de Spoedkliniek voor Gezelschapsdieren Midden Nederland in Utrecht via 0900-2223000.
Het adres is Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht. De spoedkliniek werkt samen met de faculteit Diergeneeskunde en is in hetzelfde gebouw gevestigd als de afdeling Gezelschapsdieren.

Reacties zijn gesloten.