Vaccicheck

Vaccineren op maat

In principe komen dieren jaarlijks voor hun vaccinatie bij de dierenarts. Voordat er over een vaccinatie gesproken wordt, wordt een dier grondig nagekeken en wordt er besproken of er nog problemen zijn. Als hier verder geen bijzonderheden bij gevonden worden, kan een dier ingeent worden. Maar steeds vaker komt de vraag of jaarlijks vaccineren eigenlijk wel nodig is. Vroeger werden honden elk jaar ingeënt tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis (Adenovirus). Sinds een aantal jaren is met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat de vaccinaties tegen deze ziekten bij de meeste honden voor in ieder geval 3 jaar werkzaam zijn. Dat houdt dus in dat honden maar 1x per 3 jaar ingeënt worden tegen deze ziekten. De kans is echter zeker aanwezig dat er langer bescherming aanwezig is. Om te controleren of een dier beschermd is tegen deze ziekten kunnen we tegenwoordig in de praktijk bloedonderzoek uitvoeren om het gehalte aan afweerstoffen vast te stellen en op die manier ook vast te stellen of een dier wel of niet ingeent moet worden.

Vaccicheck (titerbepaling)

Het bloedonderzoek wordt uitgevoerd met de vaccicheck. Hiervoor zijn maar een paar druppels bloed nodig. Deze kunnen tijdens het controle consult afgenomen worden. De uitslag zal dezelfde dag nog doorgegeven worden. Aan de hand van de uitslag wordt dan besloten of vaccinatie tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis wel of niet nodig is.

Aan de andere hand kan de vaccicheck ook gebruikt worden om te controleren of een dier voldoende afweer opgebouwd heeft. Sommige dieren reageren onvoldoende op een vaccinatie en hebben een extra herhaling nodig om voldoende beschermd te zijn. Dit is o.a. bekend bij de Rottweiler en de Dobermann.

Wanneer komt een hond in aanmerking voor de vaccicheck?

Pups die hun volledige inenting gehad hebben, kunnen voor het eerst op 1-jarige leeftijd gecontroleerd worden met de vaccicheck of herhaling van de grote cocktail inenting nodig is.
Volwassen honden die volledig ingeent zijn hoeven in principe pas 3 jaar na de laatste inenting gecontroleerd te worden met de vaccicheck.

Welke dieren komen in aanmerking voor de vaccicheck?

  1. Alle dieren waarvan een eigenaar niet meer dan noodzakelijk in wil enten.
  2. Dieren die een allergische reactie op een inenting hebben gehad.
  3. Dieren die ziek zijn geworden na een inenting.
  4. Dieren die ziek zijn en waarbij getwijfeld wordt over wel of niet inenten
  5. Dieren waarbij de voorgescheidenis onbekend is
  6. Dieren van gevoelige rassen zoals de Dobermann of Rottweiler om te kijken of een inenting wel aangeslagen is.

Dus niet meer jaarlijks inenten?

Jaarlijkse controle en vaccinatie tegen de ziekte van Weil blijft wel noodzakelijk. De enting tegen de ziekte van Weil zorgt voor bescherming van ongeveer een jaar, deze enting moet jaarlijks herhaald blijven worden. Daarnaast zullen dieren die naar de kennel of een uitlaatservice gaan ingeent moeten worden tegen kennelhoest. Ook deze enting is maar een jaar werkzaam.

Tenslotte zullen dieren die naar het buitenland gaan ingeent moeten zijn tegen hondsdolheid. Deze inenting is 3 jaar geldig en hoeft dus niet jaarlijks herhaald te worden.

Eén reactie

  1. Pingback: NIEUWSBRIEF MAART 2016 — Dierenkliniek de Haardstede, Huizen

Reageren is niet mogelijk